Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is de Nederlandse veiligheidsregio die het gebied Gooi en Vechtstreek beslaat, en is één van de vijf veiligheidsregio’s die geheel binnen de provincie Noord-Holland vallen.

Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.
Regioprofiel
 • Inwoners: 245.090 (2013, CBS)
 • Landoppervlakte: 176 km2
 • De regio is qua landoppervlak en qua inwoneraantal de kleinste veiligheidsregio van Nederland.
 • Veel natuurgebied in het dichtbevolkte gebied: Naardermeer, de Wijdemeren, de heides bij BussumLaren en Hilversum, en belangrijke bosgebieden.
 • Het Gooi is de noordelijke uitloper van de Utrechtse Heuvelrug en dichtbevolkt.
 • Gevaarlijke waterputten tot -28 m in het IJmeer en Gooimeer tussen Muiden en Pampus, aangelegd i.v.m. zandwinning voor Almere en Amsterdam.
 • Veel watertoerisme op het Gooimeer bij Naarden en Huizen.

  Risico’s  

  • Alleen BRZO (bedrijf met risico op zware ongevallen) bij Hilversum, bij het ziekenhuis.
  • De bossen zorgen bij warmte en droogte voor risico voor natuurbrand.
  • Het westen van de regio kent veel water (meren). Bij veel regen kan dit risico’s opleveren voor wateroverlast.

  Infrastructuur

  • Vervoer van gevaarlijke stoffen over de A1 van Amsterdam naar Duitsland v.v. en de A27 van Utrecht naar Almere.
  • De Hollandse Brug, op de grens met Flevoland, is een risico-object voor transport van gevaarlijke stoffen.
  • Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor van en naar Amsterdam/Duitsland.

  Sociaal-fysiek