Artikel 1: Algemeen
U bezoekt een website die deel uitmaakt van Miché Media. Deze privacy-verklaring bevat informatie over de doeleinden die Regio14.nl bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Journalistiek
Regio14.nl wordt uitsluitend voor journalistieke doeleinden gebruikt. De AVG, een Europese wet, verplicht landen om uitzonderingen te maken voor de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden. Dat houdt kort gezegd het volgende in:

  • Er kan niet worden gevraagd om namen te verwijderen van deze website (recht op vergetelheid is niet van toepassing)
  • Als er toestemming is gegeven voor publicatie van privacy-gevoelige beelden of teksten kan deze niet worden ingetrokken (recht op intrekking is niet van toepassing)
  • Er kan niet worden gevraagd om een rectificatie van persoonsgegevens (recht op rectificatie is niet van toepassing)
  • Er kan niet worden gevraagd om inzage in de verwerking van persoonsgegevens door deze website en haar partners (recht op inzage is niet van toepassing)
  • Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens (recht op bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens is niet van toepassing)
  • Er kan niet worden gevraagd om persoonsgegevens die bekend zijn bij deze website (recht op dataportabiliteit is niet van toepassing)

Regio14 is in sommige gevallen flexibel en kan dus besluiten om af te wijken van deze rechten om een belanghebbende tegemoet te komen. De bovenstaande punten zijn opgenomen in artikel 43 van de uitvoeringswet AVG.

Artikel 2: Gegevensverwerking
Miché Media verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Miché Media zal de door u verstrekte informatie niet doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:

  • aan derden die worden ingeschakeld ten behoeve van de bedrijfsvoering;

Artikel 3: Cookies
Regio14.nl verzamelt diverse informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens verzamelt Regio14.nl met behulp van cookies, welke op uw harde schijf geplaatst worden. U kunt het verzamelen van gegevens door middel van cookies uitzetten in uw browserinstellingen.

Daarnaast worden er cookies geplaatst voor analytics, usability en advertentiedoeleinden, door de bedrijven:

Door gebruik te (blijven) maken van Regio14.nl stemt u in met het gebruik van cookies.

Artikel 4: Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Artikel 5: Aanpassingen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 6: Vragen en informatie
Als u vragen heeft over de manier waarop Regio14.nl met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen.