Politie Gooi en Vechtstreek

De Regionale Eenheid Midden-Nederland is een van de tien regionale eenheden van de Nationale politie. De regionale eenheid Midden-Nederland bestaat uit de vijf districten Gooi en Vechtstreek, Flevoland, Oost Utrecht, Utrecht Stad en West Utrecht. De regionale eenheid kent in totaal 18 basisteams. De hoofdlocatie van de Regionale Eenheid Midden-Nederland is gevestigd in Utrecht. De definitieve locatie van de nieuwe nog te bouwen gezamenlijke meldkamer is in Hilversum. Politieregio Gooi en Vechtstreek
Voor de nationale politie was de politieregio Gooi en Vechtstreek qua oppervlakte en met een korpssterkte van ongeveer 700 personen het kleinste politiekorps van Nederland. Ondanks het kleine oppervlak van de regio (27.343 hectare), was Gooi en Vechtstreek een divers gebied. Het Gooi herbergt grote villawijken in onder meer Blaricum en Laren. De Loosdrechtse Plassen, die binnen de gemeente Wijdemeren vallen, en daarmee binnen deze politieregio, trekken in de zomermaanden veel toerisme. Het Mediapark in Hilversum valt ook binnen de voormalige politieregio. Het politiekorps Gooi en Vechtstreek had daarom enkele specialistische taakaccenten die geen enkel ander Nederlands politiekorps had.

Bij de invoering van de Nationale Politie op 1 januari 2013 is Gooi en Vechtstreek samengevoegd tot de Regionale Eenheid Midden-Nederland. In 2010 was er een wetsvoorstel ingediend voor de fusie van Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland; door de invoering van de Nationale Politie werd dit voorstel echter in oktober 2012 weer ingetrokken.

 

Mobiele versie afsluiten