De Politieperskaart

De politieperskaart is een perskaart die wordt uitgegeven door de Stichting Landelijke Politieperskaart, een initiatief van het Overlegorgaan Justitie-Politie-Pers en vier Nederlandse journalistenorganisaties: de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten, de Buitenlandse Persvereniging en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren.

Met de landelijke politieperskaart kunnen beroeps journalisten hun werk uitoefenen in
door de politie afgezette gebieden of op plaatsen die voor het publiek niet
toegankelijk zijn om verslag te doen van bijvoorbeeld ongevallen, demonstraties,
rellen en calamiteiten.

Bij menig incident brengt de politie terecht de bekende rood-witte linten aan. Zodat de hulpdiensten ongehinderd hun werk kunnen doen en burgers geen gevaar lopen. Te vaak echter zijn er agenten die journalisten met politieperskaart ook achter het lint houden. De video hieronder maakt duidelijk dat dit beslist geen vanzelfsprekendheid is.

Politieperskaart in de Media
Geen gedoe meer aan het lint
slechts kwart van klachten wordt door politie in behandeling genomen
Afspraken over bekendheid en zichtbaarheid Landelijke Politieperskaart
Kamervragen over hinderen bezitters politieperskaart
Problemen in Gooi en Vechtstreek