De Politieperskaart

De Landelijke Politieperskaart is een perskaart die wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Voor een goede beroepsuitoefening moeten journalisten, die met name het politieterrein werkzaam zijn, beschikken over een politieperskaart.

Wat is de Landelijke Politieperskaart?
De Landelijke Politieperskaart met bijbehorende rellenkaart, dienen ter indentificatie van persfotografen, camerajournalisten en journalisten die in de door politie afgezette gebieden hun werk moeten uitoefenen voor verslaggeving van bijvoorbeeld demonstraties, rellen of calamiteiten.

Wat mogen houders van een Landelijke Politieperskaart?
Misschien meer dan je verwacht. Namelijk: binnen de afzettingen opnames maken en spreken met slachtoffers en getuigen. Simpel gezegt: waar de gewone politieagent mag lopen mag de houder van de Landelijke Politieperskaart dat ook.

Is de Landelijke Politieperskaart officieel erkend?
De Landelijke Politieperskaart wordt sinds 1980 officieel erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Wie krijgt een Landelijke Politieperskaart?
De NVJ verstrekt de politieperskaart alléén aan journalisten die deze kaart voor de uitoefening van hun beroep nodig hebben én aan strenge criteria voldoen.

Politie en de bekende rood-witte linten!
Bij menig incident brengt de politie terecht de bekende rood-witte linten aan. Zodat de hulpdiensten ongehinderd hun werk kunnen doen en burgers geen gevaar lopen. Te vaak echter zijn er agenten die journalisten met politieperskaart ook achter het lint houden. De video hieronder van de Politie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten maakt duidelijk dat dit beslist geen vanzelfsprekendheid is.


A5 FLYER POLITIEPERSKAART.pdf

Politieperskaart in de Media
Geen gedoe meer aan het lint
slechts kwart van klachten wordt door politie in behandeling genomen
Afspraken over bekendheid en zichtbaarheid Landelijke Politieperskaart
Kamervragen over hinderen bezitters politieperskaart
Problemen in Gooi en Vechtstreek