Steeds meer incidenten verwarde personen in regio

Date:

Share post:

REGIO – De advocaat van de vorig jaar door de politie doodgeschoten Hilversummer Abid Mahyouti onderzoekt of de overheid aangeklaagd kan worden. De verwarde man richtte op 27 mei 2020 een ravage aan op begraafplaats Berestein en werd daar neergeschoten door een agent.

Mei 2020 Hilversummer Abid Mahyouti komt om het leven nadat hij is neergeschoten in een psychose

Volgens de familie ging het al langer niet goed met hun zoon en broer, maar kreeg hij niet de zorg die hij nodig had. Dat stelt hun advocaat, Barbara van Straaten, in de uitzending van het tv-programma Hollandse Zaken.

KLIK HIER VOOR DE VOLLEDIGE UITZENDING

Het programma ging in op ernstige incidenten met verwarde personen, waaronder het voorval in Hilversum. Incidenten met verwarde personen komen steeds vaker voor.

Afgelopen jaren steeg het aantal meldingen bij de politie schrikbarend. Ook in deze regio is er een flinke stijging van incidenten met verwarde personen.

Dat blijkt uit cijfers van de politie die de meldingen die daar gedaan worden bijhoudt. Het gaat onder andere over mensen met psychoses, dementie en verslavingsproblemen. Het gaat bij de meldingen niet zozeer om strafbare feiten, maar wel het ervaren van overlast.

Landelijk waren er in 2018 nog 90.636 meldingen en in 2020 al 102.353 meldingen van incidenten met verwarde personen. Bij dergelijke zaken wordt vaak de politie opgeroepen, de hulpdienst die 24 uur per dag paraat staat, maar niet speciaal hiervoor is opgeleid, geven ook agenten aan.

In 2012 kwam er een arrestatieteam aan te pas om de verwarde bewoner van de Jan van Galenstraat in te rekenen.

Gemeenten, politie, justitie en zorgorganisaties in de regio proberen de hulpverlening rondom mensen met verward gedrag te verbeteren. “Er zit vaak een hele wereld van problemen achter iemand die verward of zorgelijk gedrag vertoont. Meestal zijn er al veel hulpverleners en instanties bij iemand betrokken. Dat maakt samenwerken en de aanpak van dit gedrag ook complex. Iemand die schulden heeft en daardoor de grip is kwijtgeraakt op zijn of haar leven, heeft iets anders nodig dan iemand met een verslaving. Ons doel is om te zorgen dat mensen sneller passende hulp en ondersteuning kunnen krijgen en zo sneller weer kunnen meedoen”, aldus projectcoördinator Tjolina Proost van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Crisisdienst

Naast een vorig jaar getekend convenant waarin de partijen aangeven beleid en processen te willen verbeteren is er ook al een Zorg- en Veiligheidshuis, geen fysiek huis maar een overleg tussen de verschillende betrokken partijen. Het doel van deze overleggen is om de straf, zorg en hulp (ter voorkoming van recidive) rondom een persoon af te stemmen.

Ook rijdt er in de regio speciaal GGZ-vervoer, in andere regio’s ook wel ‘psycholances’ genoemd. “Het is bij een incident niet altijd nodig om iemand te vervoeren met een ambulance of politieauto. Maar soms is vervoer naar een crisisdienst wel noodzakelijk. De ambulancedienst organiseert dan dit speciale vervoer”, legt Proost uit.

Februari 2021 bewoner steekt eigen woning in brand, hij blijkt al lange tijd hulp nodig te hebben

Verder is er vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek via communicatiecampagnes aandacht gevraagd voor mensen met verward gedrag. Voor meer begrip en herkenning maar ook om mensen te wijzen op gemeentelijke meld- en steunpunten. Inwoners bellen hiervoor namelijk nog vaak de politie. De contactgegevens staan op www.kijkjijomofkijkjijweg.nl. Ook kan er een melding gedaan worden via het landelijke nummer 0800-1205, de melding wordt weer doorgegeven aan de betreffende gemeente.

Toch laat de tv-reportage zien dat er nog hiaten zijn. “Er waren al eerder signalen dat het niet goed ging met Abid, maar familie kreeg te horen dat ze het zelf maar moesten oplossen en dat het maar moest escaleren voordat de politie wat zou kunnen doen. Daarom onderzoeken we of een rechtszaak tegen de overheid haalbaar is. Iemand moet de verantwoording dragen”, stelt de advocaat in de tv-uitzending.

Reportage's

spot_img