Invallen bij meerdere autobedrijven in de regio

HILVERSUM – Vrijdagmiddag hebben er drie invallen plaats gevonden in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.  Bij drie autobedrijven werd er vrijwel gelijktijdig binnengevallen.

De invallen vonden plaats bij een autobedrijf aan de Nieuwe Havenweg in Hilversum, een autobedrijf aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading en een agrarisch pand aan de Nieuw Loosdrechtsedijk in Loosdrecht, dat in relatie kan worden gebracht met de twee bedrijven.
Bij de onderzochte panden zijn diverse misstanden geconstateerd van onder andere milieu, brandveiligheid, technische installaties en het bestemmingsplan. Ook is bij een van de bedrijven de administratie meegenomen voor nader onderzoek. Vooralsnog zijn er geen criminele activiteiten waargenomen.

Aanleiding voor de invallen vormde onduidelijke bedrijfsvoering bij de panden en het vermoeden van strafbare feiten en/of overtredingen op gebied van bestuurlijke zaken.

Bij de regio-overstijgende actie werken de gemeenten Hilversum, De Bilt, Wijdemeren, het Openbaar Ministerie, de politie, brandweer en energiebedrijven nauw samen. Deze grote, integrale en gelijktijdige bestuursrechtelijke controle is uniek te noemen, menen de betrokken partijen. “Door samen te werken treden de organisaties als één overheid op.