Wijkbrandweer voor brandveilig leven

REGIO – In de 7 Gooise gemeenten lopen sinds vandaag wijkbrandweermannen of een wijkbrandweervrouw rond. Dit in navolging van de Hilversumse wijkbrandweerman René Wollaars. De twaalf richten zich op brandveilig leven oftewel het voorkomen van brand.

Er aan de voorkant voor zorgen dat zo min mogelijk branden ontstaan. Het is één van de vele oplossingen waar de brandweer mee stoeit om problemen aan de achterkant (meer brand, uitrukken) te voorkomen. Want het tekort aan brandweervrijwilligers levert overal problemen op, ook in Gooi en Vechtstreek.

Preventie
De brandweer mag afwijken van de wettelijk vastgestelde normtijden voor de voertuigen als maatregelen genomen worden. Met onder andere projecten rondom Brandveilig Leven wil Brandweer Gooi en Vechtstreek inwoners bewuster maken van risico’s en de zelfredzaamheid versterken. Dat is ook wat de wijkbrandweerman/-vrouw gaat doen.

De wijkbrandweerman of – vrouw geeft voorlichting en voert woningchecks uit. De beroeps- en of vrijwillige medewerkers van Brandweer Gooi en Vechtstreek doen dit een paar uur per week, per gemeente verschillend.

De eerste wijkbrandweerman in de regio is René Wollaars. Hij startte in 2017 in Hilversum. Hij blijft actief en krijgt er twee collega’s bij die door de gemeente Hilversum worden betaald. Zij gaan, net als de andere collega’s, onder andere advies geven bij mensen thuis over het belang van rookmelders, het verkennen van een vluchtroute en mogelijke brandrisico’s in en om het huis.

Lucifers in de trommel
De brandweer die niet alleen blust maar zich ook richt op preventie is niet alleen van de laatste jaren. Door het ontbreken van een brandweer en goede blusmiddelen werden bijvoorbeeld in de negentiende eeuw al gemeentelijke verordeningen afgekondigd waarbij inwoners verplicht werden om maatregelen te nemen om brand te voorkomen, zoals het bewaren van lucifers in afgesloten bussen en trommels (bron: jubileumuitgave Brandweer Loosdrecht, 2000). De gemeente was in die tijd, rond 1850, verantwoordelijk voor de brandweerzorg.