REGIO – De RAV Gooi en Vechtstreek heeft vorig jaar meegedaan aan een landelijk onderzoek naar ervaringen van cliënten met de ambulancezorg. Uit de vandaag verschenen resultaten blijkt dat de inwoners van de regio Gooi En Vechtstreek positief zijn over de geleverde zorg. De RAV scoort zelfs hoger dan gemiddeld. De ondervraagden in onze regio waren vooral positief over de bejegening, de samenwerking tussen het ambulancepersoneel en de overdracht vanuit de ambulance naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener.

Voor de spoedeisende ambulancezorg krijgt de RAV een 9,2 als waarderingscijfer (landelijk is het gemiddelde een 9,0). Voor de planbare ambulancezorg krijgt de RAV een 9,3 (landelijk is het gemiddelde een 9,1). Ook het cijfer voor de meldkamer ligt boven het gemiddelde: zij worden gewaardeerd met een 8,7 (landelijk 8,6).

Onderzoek NIVEL
Het onderzoek is uitgevoerd door het Nederlands instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg, NIVEL, in opdracht van 23 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV-en) en onder coördinatie van Ambulancezorg Nederland.  Patiënten die in augustus of september 2016 vervoerd zijn door een ambulance werden, via een steekproef, benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Aan het onderzoek deden 4.383 patiënten mee die spoedeisende ambulancezorg nodig hadden en 2.214 patiënten die gebruik hebben gemaakt van planbare ambulancezorg.

Uit het onderzoek komen slechts kleine verbeterpunten naar voren. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld nog beter geïnformeerd worden over een eventuele wachttijd, in geval voor hen een ambulancerit is ingepland. Daarnaast kan de afronding van de zorg bij de patiënt thuis wellicht nog beter. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wil de sector de kwaliteit van de zorg verder verbeteren vanuit patiënten perspectief.

Veiligheidscertificaat
In Maart van dit jaar kreeg de RAV Gooi en Vechtstreek als derde ambulancedienst én tweede meldkamer in Nederland al een landelijk veiligheidscertificaat.