REGIO – Als derde ambulancedienst én tweede meldkamer in Nederland is de RAV Gooi en Vechtstreek gecertificeerd voor informatiebeveiliging (NEN 7510). Met dit certificaat bewijst de RAV dat haar medewerkers op een verantwoorde wijze omgaan met gevoelige, patiëntgerelateerde informatie. Ook is aangetoond dat informatie voldoende is afgeschermd voor onbevoegde toegang.

René Ton, directeur RAV Gooi en Vechtstreek: ‘Het behalen van dit certificaat is voor ons een extra bevestiging dat we informatiebeveiliging op orde hebben. Uiteraard zijn wij zeer trots op onze medewerkers en op het behaalde resultaat!’

NEN 7510
Bij het verlenen van zorg aan patiënten en het uitwisselen van informatie werken zorgverleners, waaronder ambulancehulpverleners, met gevoelige informatie, waarmee ze zorgvuldig omgaan. Om die zorgvuldigheid te borgen is er een gereviseerde landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg vastgesteld: de NEN 7510. Naast de beveiliging van ICT-systemen en administratieve processen heeft de norm ook direct te maken met bewustwording en gedrag van medewerkers rondom informatie. Alle 25 ambulancediensten in Nederland dienen vóór 2018 gecertificeerd te zijn voor de NEN 7510. Bij de RAV Gooi en Vechtstreek vond de externe audit begin maart 2017 plaats.