Politie medewerker verdacht van diefstal collega

Midden Nederland – Een medewerker van de eenheid Midden-Nederland heeft maandag 12 december strafontslag aangezegd gekregen vanwege zeer ernstig plichtsverzuim.

De medewerker wordt verdacht van diefstal c.q. verduistering van een eigendom van een andere medewerker. Er is zowel een intern als een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het interne onderzoek is inmiddels afgerond, het strafrechtelijk onderzoek ligt ter afdoening bij het OM.

Tijdens het interne onderzoek heeft de medewerker meerdere malen verklaard in strijd met de waarheid. Dit wordt de medewerker zeer zwaar aangerekend.

Van een medewerker van politie wordt verwacht dat deze te allen tijde integer, transparant en betrouwbaar is en er van diens verklaringen mag worden uitgegaan. Wie hiermee in strijd handelt, raakt de kerntaak van de politie.