Maak ruimte voor hulpdiensten

REGIO – Ruimte voor de hulpdiensten is iets waar veel mensen pas bij stilstaan als ze sirenes horen. De brandweer van Laren heeft inmiddels een noodkreet gegeven via hun facebook pagina. Maar ook op andere plaatsen in de regio komt dit probleem vaak voor. De Decembermaand staat bij o,a de brandweer bekend als de maand met de meeste uitrukken. Steeds vaker komen hulpdiensten situaties tegen waarbij de doorgang is versperd. Hierdoor moeten de hulpdiensten omrijden om de plaats van het incident te bereiken. Dit kan in het ergste geval levens kosten.

Zwaailampen en sirenes
Als je een voorrangsvoertuig opmerkt, blijf dan kalm en rustig. Kijk eerst wat de mogelijkheden zijn en kies dan wat je gaat doen. De bestuurders van voorrangsvoertuigen mogen van verkeersregels afwijken en verkeerstekens negeren, zoals het harder rijden dan de toegestane snelheid en het rijden door rood licht. Deze bestuurders zijn getraind om veilige keuzes te maken. Het voorrangsvoertuig zoekt zoveel mogelijk zelf zijn weg. Soms moet je in actie komen om het voorrangsvoertuig voor te laten gaan. Als ruimte maken tot een onveilige situatie leidt, dan is het ook voor het voorrangsvoertuig veiliger om even te wachten. Als je op een rotonde rijdt, blijf de rotonde dan volgen totdat het voorrangsvoertuig de rotonde heeft verlaten. Als een voorrangsvoertuig wil passeren, blijf dan op de weg en houd zoveel
mogelijk rechts. Wees er altijd alert op dat er na het passeren van één voorrangsvoertuig
meerdere kunnen volgen.

Parkeren
De brandweer, politie en ambulancedienst ondervinden steeds vaker ernstige hinder van fout geparkeerde voertuigen. Het is een misvatting dat alleen fout geparkeerde auto’s hulpdiensten kunnen vertragen. Ook auto’s die wel op de juiste plek staan kunnen hinderlijk zijn. Het zijn vaak de kleine dingen die net het verschil kunnen maken, zoals het netjes in en strak (tegen de stoep) in het parkeervak parkeren.

Vrije doorgang
Staat u er wel eens bij stil hoeveel ruimte de brandweer nodig heeft om met een brandweerwagen of autoladder bij woonhuizen, kantoren en scholen te kunnen komen? Om door een straat te kunnen rijden heeft de brandweer een breedte van drieënhalve meter nodig. Dat zijn ongeveer twee kleine personenauto’s naast elkaar. En om een straat in te rijden moet een autoladder een ruime bocht kunnen nemen. Dat is onmogelijk als er op de hoek een auto staat geparkeerd.
Om een autoladder vervolgens te kunnen opstellen, heeft de brandweer zelfs een verhard gedeelte van vierenhalve meter nodig.

Brandkranen
De brandweer haalt water uit het waterleidingnet via een brandkraan. Deze brandkranen liggen meestal in het trottoir en zijn afgesloten met een ijzeren deksel met daarop ‘ brandkraan’  of ‘ hydrant’. Ze zijn ook wel aangeduid met een rood bordje op de gevel of een paaltje in de buurt. Het spreekt vanzelf dat de toegang tot een brandkraan altijd vrij moet blijven. Als een auto gedeeltelijk op het trottoir geparkeerd staat, is er altijd en kans dat die de brandkraan bedekt. Dat bemoeilijkt het blussen van een brand!