Nieuwe feiten en vragen zaak Dascha Graafsma

HILVERSUM – Team Dascha Onderzoek (TDO) heeft nieuwe feiten geconstateerd met betrekking tot de vermeende zelfmoord van Dascha Graafsma op 28 november 2015. Specifiek gaat het om twee personen die Dascha mogelijk hebben gezien, minder dan een uur voor het ongeval met de trein. Het gaat waarschijnlijk om twee jongens of mannen die op de Neuweg in Hilversum Dascha zijn tegengekomen, wat blijkt uit beelden van een bewakingscamera. Het TDO roept deze personen op om contact op te nemen. Wellicht hebben deze personen Dascha die bewuste nacht nog gezien. Mogelijk hebben zij meer informatie over het laatste uur van Dascha.

EERDER CAMERABEELDEN
Eerder heeft de politie camerabeelden gepubliceerd, onder meer via het programma Opsporing Verzocht. Op deze beelden is Dascha te zien in de nacht van het ongeval. Uit nadere bestudering door het TDO is gebleken dat de politie het tijdstip van de beelden echter onjuist heeft vastgesteld. Uit de nieuwe analyse blijkt dat de beelden niet om 02:16 uur zijn gemaakt, zoals de politie stelt, maar om 04:26 uur. Dit is 54 minuten voor het fatale ongeval. Ook is op deze beelden een tweetal personen te zien, die Dascha mogelijk hebben gezien. Deze beelden heeft de politie echter niet gebruikt. Het TDO doet een oproep om met deze personen in contact te komen. Meer informatie over deze beelden en personen is te vinden op https://www.facebook.com/teamdaschaon…

De politie heeft in een eerder stadium derhalve een verkeerde inschatting gemaakt van het tijdstip van de beelden. Daarom vraagt het TDO aan mensen, bedrijven en organisaties die mogelijk over camerabeelden beschikken van de vroege ochtend van 28 november 2015, tussen 02:00 uur tot 05:30 uur, om contact op te nemen. Ook als deze al eerder overgedragen zijn aan de politie. Het e-mailadres is info@daschagraafsma.nl