Naast wijkagent nu ook wijkbrandweerman

HILVERSUM – Brandweer Gooi en Vechtstreek start een proef met een wijkbrandweerman in Hilversum. De reden om een wijkbrandweerman aan te stellen, is om als brandweer dichter bij de inwoners te staan. De brandweer beoogt met de wijkbrandweerman de brandweer voor de inwoners zichtbaar te maken in de wijk, waardoor zij makkelijker contact kunnen leggen als zij vragen hebben over brandveiligheid in en rond de woning.
Wijkbrandweerman René Wollaars
René Wollaars is sinds begin februari acht uur per week actief in het Riebeeck Kwartier en de wijk Liebergen in Hilversum. Zijn doel is om in de toekomst het aantal branden en gewonden terug te brengen en de wijk in het algemeen brandveiliger te maken. De doelgroep waar wij ons primair op richten zijn de zelfstandig wonende ouderen. Deze categorie staat bij de brandweer extra in de belangstelling, omdat in deze categorie inwoners zich steeds meer branden met dodelijke afloop hebben voorgedaan. Dit is niet alleen bij BGV het geval, het is een landelijke trend. De wijkbrandweerman gaat vooral inwoners bewust maken van brandveiligheid in en rond de woning. Ook krijgen inwoners informatie en tips als er in hun straat een brand is geweest. Daarnaast zal de wijkbrandweerman voorlichting geven bij wijkcentrums, buurtverenigingen, scholen en in verzorgingstehuizen.

 

Woningcheck
Inwoners kunnen bij de wijkbrandweerman ook een woningcheck laten uitvoeren. Door middel van een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ beoordeelt hij of u woning brandveilig is, of met welke maatregelen de situatie kan worden verbeterd.

Volg de wijkbrandweerman via twitter.
Via twitter zal de wijkbrandweerman berichten over zijn ervaringen in de wijk, beantwoordt hij vragen van inwoners over brandveiligheid en geeft hij tips over brandveiligheid of mogelijke maatregelen als inwoners gevaarlijke situaties signaleren.

Proef
De proef met de wijkbrandweerman maakt deel uit van het project Brandveilig Leven waarbij brandweerlieden veiligheidschecks bij bewoners uitvoerden. Daar is duidelijk geworden dat mensen het als prettig ervaren als brandweer dicht bij de mensen staat. Als de proef een succes is, wil de veiligheidsregio op meer plaatsen in de regio wijkbrandweermannen/vrouwen stationeren. De proef duurt vooralsnog tot de zomer van 2016.

Inwoners kunnen de wijkbrandweerman bereiken via emailadres: wijkbrandweerman@brandweergooivecht.nl  en volgen via het twitteraccount @renewollaars