Geen strafvervolging babydrama

HILVERSUM – De vrouw die op 1 oktober 2014 haar baby uit het raam van haar woning aan de Boomberglaan in Hilversum liet vallen en er zelf achteraan sprong, zal niet verder worden vervolgd.

Op die woensdag 1 oktober kwam er aan het eind van de middag een melding binnen bij de politie dat een baby uit het raam was gevallen in de Boomberglaan. Ter plaatse trof de politie zowel het kind als de moeder gewond aan. Beiden werden naar het ziekenhuis vervoerd, waar de baby een dag later is overleden. De moeder is door de politie op 1 oktober aangehouden.

Deskundigenonderzoek naar de geestelijke gesteldheid van de moeder heeft uitgewezen dat zij ten tijde van het incident leed aan een ernstige psychische stoornis. De deskundigen adviseren haar voor het feit als volledig ontoerekeningsvatbaar te beschouwen. De vrouw heeft inmiddels een intensieve behandeling ondergaan, waardoor de stoornis waar zij destijds na de geboorte van haar kind aan leed zodanig is behandeld dat zij niet langer een gevaar vormt voor zichzelf of anderen. De kans op herhaling wordt door de deskundigen als zeer gering ingeschat.

Het Openbaar Ministerie deelt het oordeel van de deskundigen en heeft besloten geen verdere strafvervolging tegen de vrouw in te stellen. Gelet op bovenstaande is er namelijk in het strafrecht geen mogelijkheid een straf of maatregel op te leggen. Bovendien, zo dat anders zou zijn, ziet het OM geen rol voor het strafrecht in deze zaak.