Explosief in woning Hilversum

HILVERSUM – Zaterdagochtend 11 oktober werd door agenten een bezoek gebracht bij een woning aan de Johannes Geradtsweg in Hilversum. Dit in verband met een openstaande boete bij het CJIB van één van de ingeschreven bewoners van dit adres. Deze bewoner was niet in de woning aanwezig. Twee andere personen die wel in de woning aanwezig waren, lieten de agenten binnen. Eenmaal binnen werden drugsgerelateerde goederen en verdovende middelen aangetroffen. Hierop werd besloten een onderzoek in de woning te starten. Tijdens dit onderzoek werd in de woning een verdacht voorwerp aangetroffen lijkend op een explosief. De bomverkenner van politie besloot tot het inroepen van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie.
Meerdere woningen werden uit voorzorg ontruimd. Tegen het eind van de avond is het explosief uit de woning gehaald en op een andere locatie tot ontploffing gebracht. Het onderzoek in de woning werd daarna voortgezet.

Aanhoudingen : In de woning werden meerdere drugsgerelateerde goederen aangetroffen, hennep en mogelijk andere drugs. Ook werden tijdens de zoeking meerdere goederen in beslag genomen voor nader onderzoek. De twee personen die in de woning aanwezig waren, zijn direct aangehouden. Het betreffen twee mannen van Poolse afkomst; een 36-jarige Hilversummer en een 49-jarige Bussumer. De twee zijn ingesloten op het politiebureau.

Nader onderzoek : Een nader onderzoek naar de verdachten, de in beslaggenomen goederen en het explosief is gaande. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de forensische en tactische recherche. Over hoeveelheden mogelijk in beslag genomen drugs en welke overige goederen precies in beslag genomen zijn, kan op dit moment van het onderzoek nog geen informatie worden gegeven.