Brandweer Blaricum voert actie

Blaricum – “De brandweer van Blaricum is bijna niet meer. Althans zo voelt het voor de ruim 20 vrijwilligers, in januari moeten zij de tweede tankautospuit inleveren. Met de ontwikkelingen omtrent variabele voertuigbezetting zou dit betekenen dat er nog maar 4 personen nodig zijn voordat ze mogen uitrukken. Dit betekend dat de andere vrijwilligers die net iets later zijn buiten de boot vallen.
Het vervelende voor de burger is dat de brandweerauto sneller voor de deur staat maar dat er minder daadkrachtig kan worden opgetreden.” Aldus een vrijwilliger uit Blaricum.

De beslissing om de 2de tankautospuit uit te nemen is al een aantal jaar uitgesteld. Dit omdat de veiligheidsregio eerst het dekkingsplan op orde moest hebben. Dit dekkingsplan is nu gereed en betekent dat er nog maar in een aantal gevallen afgeweken wordt van de normtijden die het ministerie stelt.

Voor brandweerpost Blaricum betekent het dat er niet meer aan brandweerwedstrijden kan worden meegedaan. En ook worden zij niet meer opgeroepen voor grote calamiteiten in de regio.  Omdat anders de dekking in het dorp niet meer is te garanderen.

Naast brandweer Blaricum leveren ook de posten Weesp en Hilversum een tankautospuit in.
Voor zover bekend worden daar geen acties ondernomen.

De brandweer Gooi en Vechtstreek heeft een heel andere mening. Om te zorgen voor minder incidenten, minder schade en minder slachtoffers wordt de focus verlegd van het bestrijden van branden naar het voorkomen ervan. En mocht er toch brand uitbreken, dan staat er door het nieuwe dekkingsplan en de variabele voertuigbezetting een nog slagvaardiger organisatie klaar dan voorheen voor het bestrijden ervan.