Veiligheidsregio’s samen

BEL – Vanaf begin april werken Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek officieel samen bij incidenten in de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL-gemeenten). Ook gaan beide regio’s medio juli samenwerken  bij brandbestrijding van gebouwen met een rieten kap. Er werd al langer gewerkt aan afspraken tussen beide regio’s. Aanleiding om extra prioriteit hieraan te geven waren twee incidenten waarbij bleek dat (extra) voertuigen uit de andere regio mogelijk sneller ter plaatse hadden kunnen zijn dan vanuit de eigen regio.

Brand aan de Nieuweweg Eemnes 8 januarie 2012 op de grens van Laren

 Incidenten rond de regiogrenzen

De gemeenten Blaricum en Laren vallen onder het verzorgingsgebied van Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek, Eemnes valt onder het gebied van Veiligheidsregio Utrecht. Beide regio’s konden voorheen voor extra bijstand alleen hun eigen posten alarmeren. In de praktijk was dat niet altijd de post met de kortste afstand tot een incident. Door de gemaakte afspraken kunnen de posten uit de andere veiligheidsregio nu wel gealarmeerd worden. Voor het alarmeren van bijzondere voertuigen, zoals redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen, zal dit voor 1 mei geregeld worden.

Brand op de Meentweg 22 maart 2013 rietdekkers uit Cothen moesten hier voor komen

Samenwerking brandbestrijding rieten kappen

Beide regio’s kennen daarnaast het specialisme rietkapbestrijding, ook daarin gaan de regio’s samenwerken. Op dit moment werken de  regio’s hierin nog op een andere manier. Dat verschil zit met name in de aanvullende veiligheidsmiddelen en instructies zoals die binnen de VRU gelden en zijn gecertificeerd in het kader van arbeidsveiligheid. Zodra de werkwijzen hetzelfde zijn, zal het specialistisch team uit Gooi & Vechtstreek ook in het verzorgingsgebied van de VRU ingezet kunnen worden.