ZEER ZWARE SPITS

REGIO – Sneeuwval in combinatie met de sterke oostenwind boven ons land zorgt vooral in de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland voor stuifsneeuw. Verder in het gehele land kans op gladheid door sneeuwval, sneeuwresten en/of bevriezing van natte weggedeelten. Voor maandagochtend verwacht de VerkeersInformatieDienst (VID) een ‘zeer zware ochtendspits’. Dat houdt in dat er zo’n 500 kilometer file wordt verwacht en ,,een groot deel van Nederland vaststaat”. In alle overige provincies geldt code geel, waarschuwing. Het is de verwachting dat delen van snelwegen, waarronder spitsstroken niet sneeuwvrij zullen zijn. Voor provinciale en lokale wegen geldt dat in nog grotere mate.  Regio14 is maandagochtend tijdens de spits op de weg en zal hier verslag van doen.

© Peter van Rietschoten