Huiselijk geweld stopt nooit

Jaarlijks zijn 200.000 tot 230.000 mensen slachtoffer van ernstig of herhaald huiselijk geweld, blijkt uit onderzoek. Een nieuwe tv-campagne moet het tij doen keren.

huiselijk geweld, jongetje huiltDe tv-campagne ‘Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf’ is gelanceerd door minister Opstelten (ministerie van Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Via de tv-spotjes worden slachtoffers, omstanders en plegers van partnergeweld en andere vormen van huiselijk geweld opgeroepen om zo snel mogelijk advies en hulp te zoeken. De nieuwe tv-actie volgt op de televisiespot ‘Kindermishandeling stopt nooit vanzelf’ die sinds de zomer te zien was.

Onacceptabel

Van Rijn: ‘Huiselijk geweld is onacceptabel. Het stopt nooit vanzelf maar hulp en advies inschakelen is uiteindelijk zeer eenvoudig. Met één telefoontje krijgen slachtoffers, omstanders of plegers de juiste mensen aan de lijn om te zorgen dat het stopt. Hiermee roepen we mensen op om daadwerkelijk die telefoon te pakken.’ Opstelten: ‘Met deze campagne hopen wij mensen te bereiken die zelf slachtoffer zijn of daar dichtbij staan. De stap om hulp in te schakelen bij huiselijk geweld willen we op die manier kleiner maken, want het stopt niet vanzelf. Geweld kun je nooit tolereren, ook niet binnenshuis!’

Steunpunt Huiselijk Geweld

Iedereen kan voor informatie, hulp en advies terecht bij een Steunpunt Huiselijk Geweld via 0900-126 26 26 of via deze website. Dit geldt voor slachtoffers, maar ook voor plegers, kinderen, familie, buren en andere omstanders die hulp zoeken. Het Steunpunt biedt advies, maar kan ook zorgen voor opvang of doorverwijzen naar een hulpverlener.