Actie tegen auto-inbraak.

Niets er in, niets er uit!

 

Het aantal auto-inbraken is ten opzichte van 2011 fors gestegen. Vooral in het centrumgebied, Boomberg en het Raadhuiskwartier zijn criminelen actief. Maar ook in andere buurten van Hilversum vinden auto-inbraken plaats. Om autobezitters te attenderen op wat ze zelf kunnen doen tegen auto-inbraken voorzien controleurs in opdracht van de gemeente zoveel mogelijk auto’s in bovengenoemde wijken van een flyer.

Op deze flyer geven de controleurs aan of de autobezitter zijn auto wel of niet goed heeft beschermd tegen inbrekers. Deze actie start komende zaterdag 17 november en loopt in eerste instantie twee weken door.

 

In auto’s waarin is ingebroken, lag de buit zoals jassen, tassen en navigatiesystemen bijna altijd goed in het zicht. Zo wordt het dieven wel erg gemakkelijk gemaakt.

Voorkom diefstal uit uw auto:

  • Sluit uw auto goed af. Ramen dicht en deuren op slot.
  • Laat geen (waardevolle) spullen achter in uw auto.

 

De aanpak van voertuigcriminaliteit maakt onderdeel uit van het Integraal veiligheidplan van de gemeente Hilversum. Doelstelling is een daadkrachtige aanpak van overlast en criminaliteit, waarbij bewoners worden betrokken. Speciaal voor de Hilversummers zijn er op de website preventietips uitgewerkt. Zie: www.hilversum.nl, leven en werken, veiligheid.