Grote ramp in Naarden

NAARDEN – Iedere twee jaar informeert de inspectie Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer over de stand van zaken van de Rampenbestrijding in de veiligheidsregio’s. Daarom organiseerde de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek maandag een rampenoefening.

Deze zogenaamde ‘systeemtest’ is een verrassing voor de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten in de regio.De precieze datum en het rampscenario van de test bleef tot op het laatste moment geheim. De oefening werd gehouden op de Abri in Naarden waar een loods in brand stond na een explosie.

Het ging hierbij niet om de operationele diensten, maar de (gemeente)bestuurders en leidinggevenden van de hulpdiensten. Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met sirenes en zwaailicht uitrukken, waren dan ook niet te zien. Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed voorbereid zijn op eventuele rampen. De Inspectie IV&J toetst daarom of de hulpverleningsdiensten van alle regio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden.