zes hulpverleningsvoertuigen uitgenomen

REGIO – Vanmorgen zijn in de posten Naarden, Bussum, Huizen, Muiden, Laren en Wijdemeren in totaal zes hulpverleningsvoertuigen uitgenomen.De uitnamen heeft volgens de brandweer TOP geen gevolgen voor de dekking in de regio. wat er met de 6 voertuigen gaat gebeuren is nog niet bekend. De bezuinigingen bij de brandweer in de regio staan hoog op de agenda sinds een klokkenluidersactie van een brandweervrijwilliger, vorige maand. De actie krijgt veel steun in vrijwilligersgelederen.

Het uitnemen van de voertuigen heeft onder andere de volgende consequenties:
– Minder slagkracht bij het verlenen van hulp, met name aan slachtoffers van verkeersongevallen en calamiteiten op de omliggende snelwegen en aan de inwoners van de gemeente
– Wie gaat wie helpen in geval van calamiteiten (zoals storm en wateroverlast)
– Het vertrek van (voorheen) gemotiveerde en ervaren brandweermensen.
– De geoefendheid van het brandweerpersoneel komt in gevaar, doordat er niet langer voldoende materieel is om het totale brandweerkorps mee te laten oefenen.

klik op de banner