Uitstel van executie gooise brandweer

De burgemeesters van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zijn op 26 januari jl. bij elkaar gekomen om de bezuinigingen bij de Brandweer Gooi en Vechtstreek te bespreken. Na uitvoerig gesproken te hebben over de verschillende bezuinigingsmaatregelen is het bestuur tot een aantal besluiten gekomen.

Op de eerste plaats is het bestuur van mening dat het huidige niveau van bezuinigingen gehandhaafd dient te blijven. Wel vindt het  bestuur dat de grens hiermee bereikt is en er geen extra bezuinigingsopdracht boven op de huidige taakstelling (10%) voor de komende jaren wordt opgelegd.

 

Daarnaast heeft het bestuur, gelet op de huidige discussies in enkele brandweerkorpsen, besloten dat burgemeester Roest (Laren) en burgemeester Horseling (Weesp) met een externe deskundige gaan bekijken of er grond zit in de klacht dat de huidige bezuinigingsopdracht onevenredig terugslaat op de vrijwilligers. Ook de OR wordt betrokken bij dit onderzoek. De bevindingen van dit onderzoek zullen begin maart gereed zijn en worden besproken in het bestuur. Indien blijkt dat vrijwilligers onevenredig benadeeld worden, dan zal het bestuur bezien wat daaraan gedaan kan worden.

 

Daarnaast is besloten dat het uitnemen van de tankautospuiten uit de gemeenten Hilversum, Weesp en Blaricum wordt uitgesteld, totdat het nieuwe dekkingsplan van de regio gereed is. Dit dekkingsplan zal gebaseerd worden op de nieuwe landelijke richtlijnen die medio dit jaar vastgesteld worden. De verwachting is dat het dekkingsplan eind 2012 opgeleverd zal worden.

zie ook het rapport van de SP http://www.sp.nl/service/rapport/110701_brandweer.pdf