Onrust bij brandweer Gooi

 Het is tijd dat alle vrijwilligerseenheden uitrukken voor een prio één bijstandverlening: ons voortbestaan wordt ernstig bedreigd en onze eigenwaarde verkeert in nood.

Bezuinigen

De brandweer is bezig met een metamorfose ook wel strategische reis genoemd. Het doel van deze strategische reis blijkt uiteindelijk niets meer te zijn dan te komen tot een enorme bezuiniging. Brandweervoertuigen worden uit de sterkte gehaald, kazernes worden gesloten en uiteindelijk worden brandweervrijwilligers weggestuurd. Allemaal zonder echt onderzoek.

Gelatenheid

De vrijwilligers bij de brandweer hebben dit de laatste jaren gelaten over zich heen laten komen. Het leek wel of het hen niet aanging. Aan de bar was het nog wel eens een onderwerp van gesprek. Er werd wat gemopperd, schouders werden opgehaald, de blik zegt “ik snap eigenlijk niet waar dit allemaal goed voor is” . Maar daar bleef het dan ook bij. Met een zekere gelatenheid werden aankondigingen van nieuwe ontwikkelingen aangehoord en ondergaan. Begrijpelijk, je bent tenslotte vrijwilliger geworden om de actie. Brandweerman of -vrouw zijn betekent: in een team keihard fysiek je zelf geven om de burgers in je dorp of stad hulp te bieden wanneer dit echt nodig is. Jij zou je niet druk moeten hoeven over bestuurlijke zaken, zoals dekkingspercentages, opkomst- en uitruktijden. Daarvoor ben je geen vrijwilliger bij de brandweer geworden.

Brandweermanagement

Het is juist die houding waar commandanten en beleidsmakers gebruik van maken. Zij ontwikkelen plannen die grote invloed hebben op vrijwilligers – zonder deze daarbij te betrekken. Dat zijn bijvoorbeeld de plannen over opkomsttijden, variabele voertuigbezettingen,dekkingsplannen. Deze plannen bedreigen uiteindelijk het voortbestaan van uitrukposten. Maar ook worden de eisen die gesteld worden aan opleidingen en oefeningen zó belastend dat ze met enige regelmaat niet meer te combineren zijn met een fulltime-baan. Allemaal plannen die direct onze vrijwilligersidentiteit, -cultuur en beleving van functioneren beïnvloeden. Allemaal plannen die direct met ons te maken hebben zonder dat we er over meedenken of meepraten. Om de illusie van medezeggenschap hoog te houden worden nietszeggende klankbordgroepen in het leven geroepen.

Kortom: er wordt wel over vrijwilligers gepraat maar niet met vrijwilligers.

Intimidatie

Het nu tijd dat de vrijwilliger zich weer als spil van de brandweer gaat zien. De hoogste tijd ook dat hij recht op echte inspraak eist. Gelukkig staan er ook in jullie regio steeds meer mensen op die er voor willen gaan om hun bestaan als brandweervrijwilliger te verdedigen. Als reactie van uit het management bij de brandweer zien we steeds meer de pogingen tot intimidatie. Steeds meer worden vrijwilligers die hun terechte verontrusting uitspreken op het matje geroepen. Daarom is het belangrijk je als vrijwilliger bij de brandweer te verenigen. Samen sta je veel sterker. Wanneer je praat namens de brandweervrijwilligers wordt het voor het management steeds moeilijker je hier persoonlijk op aan te spreken.

De VBV als jullie vertegenwoordiger

Nog beter is het om dit door ons te laten doen. Laat de VBV jullie zaken behartigen. Wij hebben verstand van zaken als dekkingplannen, risicoanalyses, beleidplannen enz. enz. Wij hebben contacten met de politiek zowel lokaal als landelijk. Wij zijn officieel gesprekspartner van de minister van Veiligheid en Justitie. Met andere woorden er wordt naar ons geluisterd.

VBV platform Gooi en Vechtstreek

De VBV laat samen met vrijwilligers uit jullie regio een VBV platform van start gaan. Dit platform gaat jullie zaken behartigen en wordt natuurlijk met raad en daad ondersteund door de overkoepelende landelijke afdeling van de Vakvereniging voor Brandweer Vrijwilligers. Om onze ambities waar te kunnen maken is het belangrijk dat we de Brandweer Vrijwilligers achter ons hebben staan. Meld je dus nu aan, dan gaan we samen door het vuur!

Alleen blus je geen enkele brand. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers gaat in actie en wil jou in ons team. Want er is geen ander team dat jouw rug dekt! Wordt dus nu lid!

 

Aanmelden kan via onze website Brandweervrijwilligers.nl (ga naar ‘lidmaatschap’, klik op ‘aanmelden’).